Sejmowa komisja przyjęła projekt nowelizacji ustawy o OZE

fotowoltaika olsztyn sunbroker

Przed kilkoma dniami posłowie sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa przegłosowali kilkadziesiąt poprawek do nowelizacji ustawy o OZE, zgłaszanych głównie przez autorów projektu, którymi formalnie jest grupa posłów PiS, ale nie jest żadną tajemnicą, że projekt przygotowało Ministerstwo Energii i powinien być procedowany jako projekt rządowy.

Podczas wczorajszego posiedzenia sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa obiekcje do przyjmowanych przepisów zgłaszali nie tylko posłowie opozycji i przedstawiciele branży OZE, ale także Urząd Regulacji Energetyki czy sejmowe Biuro Legislacyjne.

Zmiany w regulacjach dla prosumentów

Wczoraj przyjęto kilka poprawek dotyczących prosumentów. W sprawach dotyczących problemów w relacjach właścicieli mikroinstalacji z zakładami energetycznymi, w tym w zakresie problemów z przyłączeniem, ma orzekać Urząd Regulacji Energetyki, a nie jak wcześniej proponowano sądy.

Wczoraj padły głosy na niekorzyść takiego rozwiązania. Argumentowano, że może ono wydłużyć postępowania, ponieważ po rozstrzygnięciu administracyjnym, dokonanym przez URE, będzie można i tak odwołać się jeszcze do sądu.

Proponowane zmiany poparł Andrzej Bućko z Federacji Konsumentów, zapewniając, że sądownictwo polubowne nie zapewni prosumentom należytego poziomu ochrony.

Wczoraj sejmowa komisja zmieniła też brzmienie regulacji dotyczącej bilansowania międzyfazowego energii z mikroinstalacji. Dopisano fragment mówiący o bilansowaniu międzyfazowym z instalacji wyłącznie trójfazowych.

Po wczorajszym przyjęciu projektu nowelizacji ustawy o OZE przez Komisję Energii i Skarbu Państwa dzisiaj późnym wieczorem ma on być przedmiotem debaty na posiedzeniu plenarnym Sejmu. Sprawozdawcą projektu będzie poseł PiS Maciej Małecki.

Jak zapowiedział szef sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa Marek Suski, komisja zbierze się ponownie jutro, aby rozpatrzyć zgłoszone poprawki.

Zgodnie z intencją rządu i datą wpisaną do projektu nowelizacji ustawy o OZE, powinna ona wejść w życie 1 lipca, czyli już za trzy tygodnie.