Prezydent podpisał nowelizacje ustawy o OZE

fotowoltaika olsztyn sunbroker

Tydzień po zakończeniu prac nad nowelizacją ustawy o OZE w parlamencie dzisiaj podpis pod nią złożył prezydent Andrzej Duda. Nowe przepisy dla producentów energii ze źródeł odnawialnej wejdą w życie jeszcze w tym tygodniu. Dzisiaj nowelizację ustawy o OZE podpisał prezydent i teraz musi ona jeszcze tylko zostać opublikowana w Dzienniku Ustaw, aby wejść w życie w zapisanym w niej terminie 1 lipca br.

Zgłoszenie projektu nowelizacji ustawy o OZE jako projektu rządowego, a także ekspresowe procedowanie go w parlamencie było podporządkowane jednemu celowi – zgodnie z intencjami jej autorów nowelizacja miała wejść w życie z dniem 1 lipca 2016 r. i dzisiaj ten cel zostaje osiągnięty.

Właśnie do 1 lipca 2016 r. termin wprowadzenia nowego systemu wsparcia dla producentów energii odnawialnej, wpisany do rozdziału 4. ustawy o OZE, odroczyła pierwsza z nowelizacji ustawy o OZE, przyjęta przez Sejm pod koniec grudnia 2015 r. (pierwotny termin wejścia w życie rozdziału 4. został określony w wersji ustawy o OZE przyjętej przez Sejm 20 lutego 2015 r. na 1 stycznia 2016 r.).

Nowelizacja ustawy o OZE wprowadza zupełnie nowe zasady rozliczeń producentów zielonej energii w mikroinstalacjach OZE o mocy do 40 kW, a także gruntownie zmienia zasady systemu aukcyjnego, w którym mają funkcjonować inwestorzy budujący większe instalacje OZE. Jednocześnie z końcem czerwca wygasa system zielonych certyfikatów, którym po tym terminie nie będą już mogli zostać objęci operatorzy nowych instalacji OZE, jednak właściciele elektrowni OZE, którzy uruchomili je wcześniej i rozpoczęli sprzedaż energii do sieci przez 1 lipca 2016 r., zachowają prawo do korzystania z zielony certyfikatów w piętnastoletnim okresie liczonym od momentu rozpoczęcia produkcji energii lub alternatywnie będą mogli przejść na system aukcyjny.

Przepisy nowelizacji ustawy o OZE wejdą w życie, po uprzedniej publikacji w Dzienniku Ustaw, już w najbliższy piątek 1 lipca br. Nowelizacja ustawy o OZE przewiduje dłuższe vacatio legis w przypadku kilku wpisanych do niej regulacji, w tym dotyczącej zwolnienia sprzedawców zobowiązanych z obowiązku zakupu zielonej energii po tzw. cenie URE z instalacji OZE o mocy powyżej 500 kW, co ma nastąpić od 1 stycznia 2018 r.